logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

 • ESP
 • CAT
 • ENG

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquest Web i/o aplicació mòbil atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, cosa que implica l’adhesió als termes i condicions que s’esmenten a continuació.

A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions a la versió publicada en el moment en el qual s’accedeixi al web.

MOTITWORLD, S.L. recomana als USUARIS llegir atentament els termes i condicions que s’esmenten a continuació abans de fer ús dels serveis ofertats.

Així mateix, l’accés a determinats serveis a través del Web i/o l’aplicació mòbil pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals.

Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels nostres serveis, l’USUARI ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars. En el cas de no aceptar les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’accedir i utilizar els serveis continguts en aquest Web i/o a l’aplicació mòbil.

Les presents condicions d’ús regulen l’ús genèric del Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-la i imprimir-la.

MOTITWORLD, S.L. es reserva el dret de modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest Web i/o a l’aplicació mòbil, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al Web i/o a l’aplicació mòbil.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquest Web i/o de l’aplicació mòbil es troba protegit per les Lleis sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc Web i/o l’aplicació mòbil, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics, són propietat de MOTITWORLD, S.L. o en el seu cas es disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució, i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part de MOTITWORLD, S.L. La infracció de qualsevol dels drets citats anteriorment pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els artícles 270 i els següents del Codi Penal.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a MOTITWORLD, S.L. i que poguéssin aparèixer al Web i/o a l’aplicació mòbil, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible disputa que pogués suscitar-se als mateixos.

Les reclamacions que poguessin interposar-se per part dels USUARIS en relació als possibles incomplimets dels drets de propietat Intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts en el Web i/o l’aplicació mòbil haurà de dirigir-se al següent correu electrònic: barcelona@motitworld.com.

ACCÉS AL WEB

El nostre Web i/o aplicació mòbil pot ser visitat per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens facilitin els usuaris seran tractades sempre d’acord amb la LLei Orgànica 15/1999 sobre la Protecció de dades de Caràcter Personal.

ÚS INCORRECTE DEL WEB

L’USUARI es compromet a utilizar el Web i/o l’aplicació mòbil, els continguts i els serveis d’acord amb la LLei, seguint les bones costums i l’ordre públic.

L’USUARI s’obliga i es compromet a:

 • No utilizar el Web i/o l’aplicació mòbil o els serveis que s’hi ofereixen amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que perjudiquin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui ferir, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del Web i/o l’aplicació mòbil a a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, perjudicar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin al Web i/o a l’aplicació mòbil.
 • No introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de MOTITWORLD, S.L. o de tercers.
 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accesible a través del Web i/o l’aplicació mòbil o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituts o idees discriminatòries per raons de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

Així mateix, MOTITWORLD, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Web, a l’aplicació mòbil i/o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

MOTITWORLD, S.L. no es farà responsable, directa ni subsidiariament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuitat del funcionament del Web i/o l’aplicació mòbil.
 • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, la resta d’inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapin del control de MOTITWORLD, S.L.
 • Una actitut dolosa o culpable de l’USUARI i/o que tingui per origen causes de força major, en qualsevol dels casos, sigui la causa que sigui.
 • Danys directes o indirectes, danys emergents i/o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions del tercers ni de la informació continguda al Web i/o l’aplicació mòbil de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors del Web i/o l’aplicació mòbil.
 • Els danys que puguin causar-se als equips del USUARIS per possibles virus informàtics que es donin a causa de la seva navegació pel Web i/o a l’aplicació mòbil o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.
 • De l’ incumpliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o de l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmegatzematge, disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la falta d’actualització o d’exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.

Així mateix, MOTITWORLD, S.L. no garanteix que el Web i/o l’aplicació mòbil i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al Web i/o a l’aplicació mòbil o per la impossibilitat d’accedir-hi.

MOTITWORLD, S.L. tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització per l’USUARI per aquets conceptes, a suspendre temporalment els serveisi continguts del Web i/o de l’aplicació mòbil per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

PUBLICITAT

Conforme a la regulació de la Llei de Serveis del Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política en relació als correus electònics es centra en remetre únicament comunicacions que l’USUARI hagi sol·licitat rebre. Si no desitja rebre aquests missatges per correu electrònic, pot dirigir-se al correu electònic barcelona@motitworld.lcom.

LLEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les presents condicions estàn redactades en català i es troben sotmesses a la legislació española vigent. Per qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi al Web de MOTITWORLD, S.L. són competèncias els Jutjats i Tribunals de Madrid, Espanya.