logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

  • ESP
  • CAT
  • ENG

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La pàgina web www.motitworld.com (en endavant, “Pàgina Web”) i l’aplicació d’Smartphone MOTIT (en endavant “Aplicació”) és propietat de l’empresa MOTITWORLD S. L. amb C.I.F. B87397014.

Conforme l’article número 5 de la LLei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter personal aportades a aquesta empresa, ja provinguin del propi interessat o d’una persona autoritzada per ell, seran incorporats a una fitxers automatitzats degudament inscrits dels quals MOTITWORLD S.L. és responsable, essent necessaris per la relació contractual, les finalitats de les quals son l’adient desenvolupament, control i compliment dels serveis contractats.

Les seves dades únicament seran utilitzades per les finalitats indicades anteriorment i seran cedides a empreses participades de MOTITWORLD S.L. i a les Autoritats, Organismes o Oficines de les Administracions Públiques que fossin consentides per l’interessat o una persona autoritzada per l’interessat per l’adient compliment de les obligacions nascudes dels serveis contractats, o que resultin preceptives o autoritzades per la LLei.

Així mateix, s’informa que les seves dades també seran cedides a les autoritats competents sota el seu requeriment en cas d’ infracció, accident o qualsaevol altra gestió que així ho requereixi.

MOTITWORLD S. L. garantitza la confidencialitat de les dades personals que figurin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentaries que evitin, en la mesura possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Una vegada dexin de ser necessaries les dades personals proporcionades, es procedirà a la seva cancel·lació dels nostres fitxers i a la destrucció o devolució de les dades al seu titular, segons el cas, dels suports en als quals es reculli la informació amb dades personals facilitades, sense que s’admeti la conservació de còpies de la información esmentada.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot fer-ho dirigint-se al correu electróinic motitworld@motitworld.com.